آخرین مطالب

دوره های آموزش مهارتهای تبلیغ ویژه طلاب پایه ۴ به بالا(خواهران وبرادران)

موسسه تخصصی تبلیغ فصل الخطاب برگزار میکند دوره های آموزش مهارتهای تبلیغ ویژه طلاب پایه ۴ به بالا(خواهران وبرادران) قوانین ومقررات برگزاری دوره دوره ها در سه بازه زمانی برگزار میگردد(انتخاب دوره با متقاضیان خواهد بود) سه روزه (۱۵ جلسه کارگاه... بیشتر بدانید

آخرین مطالب

دوره های آموزش مهارتهای تبلیغ ویژه طلاب پایه ۴ به بالا(خواهران وبرادران)

موسسه تخصصی تبلیغ فصل الخطاب برگزار میکند دوره های آموزش مهارتهای تبلیغ ویژه طلاب پایه ۴ به بالا(خواهران وبرادران) قوانین ومقررات برگزاری دوره دوره ها در سه بازه زمانی برگزار میگردد(انتخاب دوره با متقاضیان خواهد بود) سه روزه (۱۵ جلسه کارگاهی) پنج روزه (۲۵ جلسه کارگاهی)... بیشتر بدانید