نویسنده: معاونت تبلیغ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

اهداف دشمن برای نفوذ درانقلابیون

بسم الله الرحمن الرحیم روز نهم محرم  ایجاد انگیزه در حادثه کربال سه شخصیت متفاوت، نقش آفرینی کرده اند: اول:

Standard

حقیقت تبلیغ، رساندن پیام ها و دستورات حیات بخش خداوند به مردم است.

در تشریح مدرسه تابستانه تبلیغ بیان شد؛ موضوع مدرسه تبلیغ یکی از طرح های بسیار مفید، ارزشمند و مهم است

Standard

خطر های نفوذ دشمن در جوانان

بسم الله الرحمن الرحیم  روز هشتم محرم  ایجاد انگیزه محمد بن سلیمان از پدرش روایت میکند که روزى در محضر

Standard

ویژه برنامه دهه اول محرم مدرسه علمیه نرجس تربت جام

آجرک الله یا صاجب الزمان عج * ما به عشق حسین علیه السلام هم نوا با ملکوتیان در عزای حسینی 

Standard

زندان ها به لطف تعظیم شعائر دینی توسط مبلغان، آرام است

رئیس اداره های فرهنگی تربیتی زندان های استان خراسان، بیان کرد: حضور و نقش روحانیت و مبلغان دینی در ساخت

Standard

شاخصه های انقلاب حسینی

بسم اهلل الرحمن الرحیم روز هفتم محرم ایجاد انگیزه متوکل از بدترین خلفای عباسی بود که با آل ابوطالب دشمنی

Standard

آثار و دستاوردهای انقلاب حسینی (ع)

آثار و دستاوردهای انقلاب حسینی (ع)   بسم الله الرحمن الرحیم   روز ششم محرم     ایجاد انگیزه  پس از رحلت

Standard

پیوست فرهنگ عاشورا با جامعه امروز، یکی از رسالت های مبلغان است.

در تشریح مدرسه تابستانه تبلیغ بیان شد؛طلاب مبلغ در این ماه پر برکت با ترویج عزاداری به سبک سنتی برای

Standard

اهمیت تربیت نسل انقلابی

اهمیت تربیت نسل انقلابی  بسم الله الرحمن الرحیم   روز پنجم محرم     ایجاد انگیزه  بستر زمانه، رویدادهای بسیاری را به