تاریخ: 5 April, 2020

همایش

گزارش تصویری/همایش طلایه داران

همایش تحلیل و نقد علمی جریان انحرافی”احمد الحسن البصری”

همایش تبیین کارآمدی نظام

همایش ” تعامل با همسر “

دوره ” فجر فاطمی “

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی نقد فرقه ها و جریان های انحرافی

توجه به زیرساخت های معرفتی در اربعین حسینی ضروری است

دشمن از هر نوع اختلاف افکنی میان مسلمانان استقبال می کند

آموزش؛ شرط مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت های اربعین

همایش «آکادمی اسلامی آلمان و ظرفیت های بین المللی حوزه»