تاریخ:28 February, 2020

همایش

همایش «سه دهه تدبیر و مقاومت» شنبه برگزار می شود

همایش ” تعامل با همسر “

گزارش تصویری/ همایش «اربعین حسینی؛ فرصت ها و تهدیدها»

آموزش؛ شرط مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت های اربعین

همایش طلایه داران هدایت محرم الحرام ۱۴۴۰ برگزار شد

گزارش تصویری/ همایش «جهاد دائمی به سبک ولی»

همایش طلایه داران هدایت

جهاد دائمی به سبک ولی

همایش «آکادمی اسلامی آلمان و ظرفیت های بین المللی حوزه»

ادامه روند آماده سازی مبلّغان، برای اعزام به اربعین حسینی